فرم ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان

بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی شرح خدمات ردیف
کیفیت محصولات 1
میزان انطباق محصول با نیاز مشتری 2
زمان تحویل سفارش 3
گارانتی و خدمات پس از فروش 4
قیمت محصول در مقایسه با قیمت‌های بازار 5
نحوه فروش و تسویه حساب 6
میزان دانش مشاوران فروش 7
میزان رضایتمندی از نحوه برخورد کارشناس فروش 8
امکان ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم 9
اطلاع رسانی و تبلیغات 10
لطفا دلیل انتخاب ستاره سبز را بفرمایید:
در صورت وجود هرگونه پیشنهاد و انتقاد در جهت بهبود عملکرد ما در این قسمت مرقوم فرمایید: