OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

        آنالیز قیرامولسیون ستاره سبز توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تهران  

«نتایج آنالیز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تهران برروی4نوع قیرامولسیون (زودشکن، دیرشکن، آنی شکن و دیرشکن میکروسرفیسینگ) صنایع ستاره سبز»

CRS-1 وCSS-1و CSS-1H و CQS-1H

(در صورتی که در صفحه تلفن همراه ملاحظه می فرمایید، برای واضح تر دیدن تصاویر، لطفا تصویر را در حالت افقی (Rotate شده) مشاهده نمایید).


 

 CRS-1


CSS-1


CSS-1H

        
CQS-1H