OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

        درباره مشتریان ما


 

شرکت صنایع ستاره سبز امروز افتخار دارد که با بیش از 250 مشتری در سراسر ایران همکاری می کند. در حال حاضر محصولات امولسیونی تولیدشده در شرکت ستاره سبز در اختیار مشتریانی در استان های تهران، مازندران، گیلان، گلستان، زنجان، اردبیل، قزوین، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمان، فارس، اصفهان، یزد، مرکزی، قم و سمنان قرار میگیرد. یکی از افتخارات این شرکت این است که مشتریانی در استان هایی نظیر کرمان و خوزستان دارد که علیرغم وجود کارخانه های تولید امولسیون در نزدیکی آنها و علیرغم مسیر حمل طولانی بین کارخانه شرکت و کارگاه آنها، همچنان ستاره سبز را انتخاب می کنند. بکارگیری استراتژی های مختلف در فرایند تامین مواد اولیه، حمل و ارائه خدمات جانبی باعث شده است که محصولات صنایع ستاره سبز در استان های دور از مازندران نیز همچنان دارای قیمتی رقابتی و کیفیتی مطرح باشند.

 


  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
 
 شرکت مصالح شوران کرج: تولید و اجراکننده انواع آسفالت و بتن 
 
شرکت ساختمانی چولاب: تولید و اجراکننده انواع آسفالت و بتن  
 


  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
 
 شرکت پاکسار شن: تولید و اجراکننده انواع آسفالت 
   کارخانه آسفالت آلج پارس: تولید و اجراکننده انواع آسفالت   


  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شرکت نقش گستر عمران: اجراکننده انواع پروژه های عمرانی و ساختمانی

شهرداری ساری 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
 

شهرداری زنجان 

 
 شهرداری گرگان 
 


 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   سازمان عمران شهرداری تهران

شهرداری آمل 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شهرداری بابل

شهرداری نور 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شهرداری قائمشهر

سازمان همیاری استان زنجان 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   سازمان همیاری استان چهارمحال و بختیاری

جهاد نصر استان گلستان 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شرکت قائم آسفالت بابل: تولید و اجراکننده انواع آسفالت و بتن

شرکت سپید راه کیان: تولید و اجراکننده انواع آسفالت 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شرکت راهسازی پونل: تولید و اجراکننده انواع آسفالت

شرکت ره گستر پارت طبرستان: تولید و اجراکننده انواع آسفالت
   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شرکت راهسازان جبال گلستان: تولید و اجراکننده انواع آسفالت

شرکت آسفالت سازان جنوب: تولید و اجراکننده انواع آسفالت 
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر   قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  
   شرکت گلراه نقش جهان: تولید و اجراکننده انواع آسفالت

شرکت پرهون استون: تولید و اجراکننده انواع آسفالت
  قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر  

              
 
   شرکت همسان رود کارون: تولید و اجراکننده انواع آسفالت