OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

 

قیر امولسیون اندود ماسه ای(Sand Seal)  

 

اجرای یک لایه قیر تند شکن (CRS) یا دیر شکن (CSS) به همراه یک لایه سنگدانه ریز یا ماسه تمیز.

نکات و موارد کاربرد اندود ماسه ای (Sand Seal):

1- جلوگیری از لغزش سطح حین عبور وسیله نقلیه.

2- مانند ماسه آسفالت، جهت هموار کردن سطح ناهموار جاده ها و ترک ها استفاده می شود.

3- دانه بندی ماسه باید بین 6 تا 10 میلی متر باشد.

4- هزینه بسیار کم از فواید این کاربرد است. 

 


   
قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر