OK
شرکت ستاره سبز جویبار
|0
 

        قیر امولسیون فاگ سیل (Fog Seal) 

 

اجرای صرفاً یک لایه قیر امولسیون دیرشکن (CSS) یا تندشکن (CRS) رقیق بر روی سطح.

نکات و موارد کاربرد فاگ سیل (Fog Seal):

1- احیای سطوح آسفالتی خشک.

2- درزگیری ترک های ریز که احتمال ازدیادشان کم است.

3- جلوگیری از شن زدگی لایه های اصطکاکی (تقریباً با دانه های توخالی).

4- تثبیت شانه های راه.

5- هرچه سطح آسفالت خشک تر باشد، دوره مصرف فاگ سیل کم تر خواهد بود (یکبار در سال یا شش ماه یکبار) و زمان تعمیر اساسی جاده نیز، به عقب خواهد افتاد.

6- روسازی که قرار است بر رویش فاگ سیل اعمال شود، باید تخلخل کافی را برای تثبیت قیر  در خود داشته باشد و حتماً سطح راه باید تمیز و عاری از هر آلودگی، خاک و روغن باشد.

7- برای شکسته شدن قیر، حدود 2 تا 3 ساعت زمان لازم است و در ابتدا، ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند.

8- عمر مفید فاگ سیل، حدود 2 سال بوده و از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه است. 


 

 
قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر

قیر امولسیون، قیر 60/70، قیر