OK
شرکت ستاره سبز جویبار
ghir

تک کت (Tack Coat): اجرای یک لایه قیر امولسیون میان آسفالت لایه ی زیر سطح جاده و سطح جاده است که به مانندچسبی، سطح جاده را به لایه ی زیرینش می چسباند. تک کت از لغزش آن ها جلوگیری می کند. از قیر امولسیون تندشکن (CRS)یا دیر شکن (CSS) برای این کاربرد استفاده می گردد.

ghir

نکات و موارد استفاده از کاربرد تک کت

1- به منظور به هم پیوستن دو لایه آسفالت، استفاده از آن ضروری است.

2- موجب استحکام بخشی به دو لایه می شود؛ چون، دو لایه به هم چسبیده و مانند یک لایه عمل می کند.

3- ازلغزش لایه بالایی روی لایه زیرین آسفالت جلوگیری می کند.

4- در هر متر مربع، حدود 500 تا 800 گرم قیر امولسیون باید پاشش گردد.

5- هزینه بسیار کمی نسبت به روش های مشابه دارد.