OK
شرکت ستاره سبز جویبار
ghir

نکات و موارد استفاده از کاربرد سیل کت

1- جهت تغییر بافت جاده ای که نیاز است تا غیر لغزنده، هموار و شکل ظاهری یکنواختی پیدا کند.

2- جهت تغییر رنگ جاده تا شانه های جاده از جاده اصلی متمایز شده و انعکاس نور در کل سطحروسازی بهبود یابد کنتراست رنگ، ثبات سطح، دوام و سرویس دهی مناسب.

3- جهت تأمین حداقل مقاومت اضافی برای روسازی.

4- جهت ایجاد عایق رطوبتی.

5- جهت ایجاد مقاومت بیش تر در روسازی در برابر لاستیک های آجدار و یخ شکن.

6- کم هزینه تر بودن اندود سیل کت نسبت به تعمیر و نگهداری جاده ی شن زده.

7- طول عمر سیل کت، بین 3 تا 5 سال بوده و بهتر است در هوای گرم اعمال شود.

8- از روش های مشابه کم هزینه تر است.

سیل کت Seal Coat: اجرای یک لایه قیر امولسیون به همراه پخش یک لایه ماسه روی آن که معمولاً قیر امولسیون تندشکن CRS در این کاربرد استفاده می شود.

ghir