OK
شرکت ستاره سبز جویبار

پرایم کت (Prime Coat): اجرای یک لایه قیر امولسیون میان لایه اساس (Base) و اولین لایه مخلوط آسفالتی جاده می باشدکه سبب آماده سازی سطح اساس برای اجرای لایه دیگر آسفالت روی آن می شود. برای این کاربرد، از قیر امولسیون دیر شکن (CSS)یا کند شکن (CMS) استفاده می شود.

ghir

نکات و موارد استفاده از کاربرد پرایم کت

1- به لایه اساس نفوذ می کند و مصالح و سنگندانه های روی لایه اساس را می پوشاند و می چسباند.

2- سطح لایه اساس را مستحکم و سخت می کند. در هر متر مربع ،1/1 کیلوگرم قیر امولسیون باید پاشش شود در حالی که با قیر MC، بین 3/1 تا 8/1 کیلوگرم در هر متر مربع باید پاشش گردد.

3- با پر کردن فضاهای خالی لایه اساس، آن را کاملاً آب بند می کند.

4- مانند چسبی بین لایه اساس و لایه مخلوط آسفالتی عمل می نماید.

5- در شرایطی که آبگیر ناشی از باران ایجاد شده باشد، نباید از پرایم کت استفاده کرد و باید آن را خشک کرد.

6- پرایم کت باید به خوبی در سطح نفوذ کند تا تأثیر کند. بهتر است قبل از پاشش قیر، آب بهسطح پاشیده شود تا نفوذ قیر امولسیون در لایه اساس بیش تر شود.

7- در جایی که لایه اساس بسیارمتراکم است ،بامرطوب ساختن آن،اجرای پرایم کت بازده بهتری خواهد داشت.

8- نسبت به قیر محلول MC، مدت زمان بسیار کمی نیاز است تا قیر امولسیون شکسته شود.

9- از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

ghir
ghir