OK
شرکت ستاره سبز جویبار
ghir

نکات و موارد کاربرد آسفالت سرد

1- برای درزگیری و لکه گیری موقت، حتی در مکان مرطوب بسیار مناسب است.

2- منعطف و در عین حال، مستحکم در برابر تغییرات آب و هوایی است.

3- می تواند در محل اجرای لکه گیری نیز )در محل کار(، ساخته و استفاده شود.

4- قیرامولسیون برای این کاربرد مناسب است و به خوبی با مصالح سنگی ادغام می شود.

5- کاملاً سازگار با محیط زیست است و بدون دود، انرژی و حرارت دهی، حتی دردمای محیط قابل ساخت و اجرا است.

6- پس از فرآیند شکست، ترافیک می تواند از آن عبور کند.

7- مصالح سنگی باید شکسته وکاملاً شسته و عاری از خاک باشد و دانه بندی 0 تا 3 میلیمتر نباید در مصالح وجود داشته باشد.

8- قابل نگهداری به صورت فله حدود 20 تا 30 روزو در کیسه پلی بگ حدود 2 تا 4 ماه است ومی تواند دوباره بازیافت شود.

9- برای جاده های روستایی که از کارخانه های آسفالت گرم دور هستند، تنها جایگزین مناسب است.

10- سطحی که باید لکه گیری شود، باید کاملا عاری از گرد و غبار و آلودگی و روغن باشد.

11- هزینه ساخت و حمل بسیار کمی دارد.

آسفالت سرد Cold Mix: این مخلوط، ترکیب قیر امولسیون کند شکن CMS یادیر شکن CSS با سنگدانه با ابعاد مورد نظر بهوسیله آسیاب یا میکسر است که پس از ترکیب، قابل حمل و ذخیره به صورت فله کوه مخلوط آسفالت سرد یا در نایلون های دوجداره پلی بگ می باشد. در صورت استفاده از نایلون های دوجداره، می توان آن ها را حدود 2 تا 4 ماه ذخیره کرد، بی آن که نیاز به حرارت دادن باشد. اختلاطقیر امولسیون و سنگدانه ها به وسیله آسیاب می تواند در محل کار اجرایی و یا در کارخانه باشد.

ghir