OK
شرکت ستاره سبز جویبار

 

        ویدئوها
یکی از مواردی که شرکت ستاره سبز جویبار حق مشتری می داند، ارائه مشاوره های مورد نیاز مشتریان، پیش و پس از خرید قیر امولسیون است. این مشاوره ها شامل مشاوره در مورد نوع قیر امولسیون متناسب با پروژه اجرایی، نحوه نگهداری و ذخیره، نحوه اجرا و مواردی که در حین و پس از اجرا باید رعایت شود است. در این صفحه ویدئو هایی به منظور آشنایی بیشتر با نحوه اجرای محصولات مختلف امولسیونی آورده شده است.