OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
banner

اسلاری سیل(Slurry Seal)

ترکیب مصالح ریز دانه، آب، قیر امولسیون دیر شکن (CSS)و فیلر (غالباً سیمان) است که به وسیله ماشین‌های مخصوص پاشش می‌شوند و علاوه بر پرکنندگی خلل و فرج مخلوط سطح راه، جنبه مقاومت هم به روکش می‌دهد

نکات و موارد استفاده اسلاری سیل

• درزگیری سطح روسازی آسفالتی

• جلوگیری از زبر شدگی غیر شدید

• درزگیری ترک‌های سطحی

• افزایش میزان اصطکاک سطح روسازی

• استفاده از یک لایه اسلاری سیل در بخش هایی از راه که روسازی مشکل اکسیداسیون یا سخت شدن بیش از حد دارد

• به تأخیر انداختن زبر شدگی و ترک‌های سطح روسازی

• حین اجرا، سطح جاده باید با فشار هوای متراکم یا جارو، عاری از هرگونه آلودگی شده و ضمناً، دانه بندی بین 6 تا 10 میلی متر باشد

• در جاهایی که ترک‌های خیلی گسترده وجود دارد، روسازی به مرز اضمحلال رسیده است، ترک‌ها در شبانه روزدر حال گسترش هستند یا زبر شدگی خیلی زیاد باشد، از این روکش استفاده نمی‌شود

• ضخامت این اندود، بین 3 تا 10 میلیمتر (بسته به شرایط) است ودرهوای گرم، در عرض2ساعت پس ازپاشش، ترافیک می‌تواند ازآن عبورکند

• بهتر است برای اجرای این کاربرد، حداقل دما 10 درجه باشد و در 24 ساعتی که اسلاری سیل اجرا می‌شود، نباید احتمال یخ زدگی وجود داشته باشد

• عمر اسلاری سیل، بین 3 تا 5 سال است و کاربرد آسان، سرعت زیاد اجرای کار، استفاده کم تر از مصالح، مقاومت زیاد در برابر اصطکاک، جلوگیری از اختلاف ارتفاع بین آسفالت اصلی و شانه راه و نیز، کاهش هزینه از مزایای اصلی اسلاری سیل محسوب می‌شود