OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
قیر mc-250
قیر mc-250

قیر محلول

قیرهای كندگیر Medium Curing (قیر MC)

قیرهای كندگیریا Medium Curing که با علامت اختصاری MC نشان داده می شود. از حل كردن قیر خالص در نفت سفید یا حلال 402 تهیه می شود، كه سرعت تبخیر نفت از بنزین كندتر و طولانی تراست. قيرهاي كندگير به پنج نوع درجه­ بندي مي­شوند كه كندرواني آنها در ۶۰ درجه سلسیوس از حداقل ۶۰ تا ۶۰۰۰ سانتي­ استوكس تغيير ميكند.
قيرهاي کندگير برحسب تندرواني: MC-30/MC-70/MC-250/MC-800/MC-3000 در هنگام استفاده از قیر MC، حلال نفتی تبخیر شده و قیر برای ایجاد چسبندگی مورد نظر باقی بماند.
کاربرد قیر mc-250 :این نوع قیر بیشتر در صنایع راه سازی شامل رو سازی و زیر سازی بعنوان ماده چسبنده مابین زیرسازی راه و روکش آسفالت استفاده می گردد.(در حال حاضر استفاده از این نوع قیر، به علت جایگزینی قیرهای پایه آبی مانند قیر امولسیون که ضمن حذف اثرات مخرب زیست محیطی عملکرد مناسب تری را نیز دارند شدیدا رو به کاهش است. ) MC-250 قیر محلول کندگیری است که حاوی 74% قیر می باشد.
این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D2027-M19 به تولید می رسد.
انواع بسته بندی:
قیر محلول کندگیر MC-250 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
فله به صورت تانکری
IBC تانک
بشکه 220 لیتری، وزن خالص 5 ±185 کیلوگرم

نوع کاربرد: در انواع مختلف روسازی آسفالتی، اساس، آستر و رویه دانه بندی آسفالت پیوسته و لکه گیری غیر فوری

درجه قیر زود گیر

روش آزمایش

آزمایش

 MC-3000

 MC-800

 MC-250

 MC-70

 MC-30

 AASHTO

 ASTM

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

 6000

 3000

 1600

 800

 500

 250

 140

 70

 60

 30

 T201

 D2170

ویسکوزیته سینماتیک در ֯cSt) 60C)

 -

 66

 -

 66

 -

 66

 -

 38

 -

 38

 T79

 D3143

نقطه اشتعال (ظرف روباز) ( ֯C )

 0.2

 0

 0.2

 0

 0.2

 0

 0.2

 0

 0.2

 0

 T55

 D95

مقدار آب(%)

 -

 -

 -

 -

 10

 0

 20

 0

 25

 0

 T78

 D403

 225

درصد حجمی مواد
تقطیر شده در درجه حرارتهای روبرو به مواد تقطیرشده در
 360C ֯

 15

 0

 35

 0

 55

 15

 60

 30

 70

 40

 260

 75

 15

 80

 45

 87

 60

 90

 65

 93

 75

 316

 -

 80

 -

 75

 -

 67

 -

 55

 -

 50

درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر  ֯C 360

 250

 120

 250

 120

 300

 120

 300

 120

 300

 120

 T49

 D5

درجه نفوذ در
(mm/10) 25 C֯

آزمایش روی قیر باقیمانده از تقطیر
 

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 T51

 D113

کشش پذیری در C ֯ 25 (cm )

آزمایش روی قیر باقیمانده از تقطیر

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 T44

 D2042

حلالیت در تری
کلرو اتیلن(%)