OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
قیر sc-250


قیر sc-250

قیر محلول

قیرهای دیرگیر Slow Curing (قیر SC)

قیرهای محلول دیرگیر یا Slow Curing را که با علامت اختصاری SC نشان می دهند، علاوه بر حل كردن قیر خالص در روغنها و حلالهای دیرگیر نفتی، مانند گازوئیل یا نفت سیاه، می توان مانند قیرهای خالص، مستقیما از تقطیر نفت خام بدست آورد كه در حالت اخیر، هنوز روغنهای حلال از آن جدا نشده است.
گیرش كامل این قیرها بعد از مصرف ، مدت زمان زیادی طول می كشد.به همین علت این محصول کاربرد بسیار کمی در صنایع مختلف دارد.
قيرهاي دیرگير برحسب تندرواني، در چهار نوع SC-70 ، SC-250 ، SC-800 ، SC-3000 مي باشند كه اعداد پسوند معرف كندرواني قير بر حسب سانتي­ استوكس است.
انواع بسته بندی:
قیر محلول دیرگیرستاره سبز جویبار به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
فله به صورت تانکری
IBC تانک
بشکه 220 لیتری، وزن خالص 5 ±185 کیلوگرم

درجه قیر زود گیر

روش آزمایش

آزمایش

 SC-3000

 SC-800

 SC-250

 SC-70

 AASHTO

 ASTM

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

 6000

 3000

 1600

 800

 500

 250

 140

 70

 T201

 D2170

ویسکوزیته سینماتیک در ֯C60
 (cSt)

 -

 107

 -

 93

 79

 -

 66

 T79

 D3143

نقطه اشتعال (ظرف روباز) ( ֯C )

 0.5

0

 0.5

 0

 0.5

 0.5

 0

 T55

 D95

مقدار آب(%)

 5

 0

 12

 2

 20

 4

 30

 10

 T78

 D403

درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر  ֯C)360)

 350

 40

 160

 20

 100

 8

 70

 4

 T201

 D2170

ویسکوزیته سینماتیک قیر باقیمانده ار تقطیر  در ֯C60
 (cSt)

 -

 80

 -

 70

 -

 60

 -

 50

 T56

 D243

درصد قیر باقیمانده از تقطیر با درجه نفوذ 100

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 -

 100

 T51

 D113

خاصیت انکمی قیر باقیمانده از تقطیر با درجه نفوذ 100

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 -

 99

 T44

 D2042

حلالیت در تری کلرو اتیلن(%)