OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

مالچ و تثبیت شن‌های روان(Mulching)

پاشش قیر امولسیون دیرشکن (CSS) بر روی سطوحی که قصد جلوگیری از پخش شدن و بلند شدن ذرات آن را داریم

نکات و موارد کاربرد مالچ و تثبیت شن‌های روان

• به علت داشتن ساختار یونی، چسبندگی قیر امولسیون به سطح بسیار قوی تر و بیش تر از قیر‌های محلول که خنثی هستند، است

• منعطف و در عین حال، مستحکم در برابر تغییرات آب و هوایی است

• کاملاً سازگار با محیط زیست است و بدون نیاز به مصرف انرژی و حرارت دهی، در دمای بالای 4، قابل اجرا است

• فرآیند شکست این نوع قیر امولسیون، در حدود 8 تا 12 ساعت است

• هزینه بسیار کم تر از قیرمحلول یا قیرهای مشابه دارد