OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

سیل کت (Seal Coat)

اجرای یک لایه قیر امولسیون به همراه پخش یک لایه ماسه روی آن که معمولاً قیر امولسیون تندشکن (CRS) در این کاربرد استفاده می‌شود

نکات و موارد کاربرد سیل‌کت

جهت تغییر بافت جاده‌ای که نیاز است تا غیر لغزنده، هموار و شکل ظاهری یکنواختی پیدا کند

جهت تغییر رنگ جاده، تا شانه‌ها از جاده اصلی متمایز شده و انعکاس نور در کل سطح روسازی بهبود یابد (کنتراست رنگ، ثبات سطح، دوام و سرویسدهی مناسب)

• جهت تأمین حداقل مقاومت اضافی برای روسازی

• جهت ایجاد عایق رطوبتی  

• جهت ایجاد مقاومت بیش تر در روسازی در برابر لاستیک‌های آجدار و یخ شکن

• کم هزینه تر بودن اندود سیل کت نسبت به تعمیر و نگهداری جاده‌ی شن زده

• طول عمر سیل کت، بین 3 تا 5 سال بوده و بهتر است در هوای گرم اعمال شود

• از روش‌های مشابه کم هزینه تر است

• مناسب جهت راه هایی که قصد داریم با هزینه پایین ترمیم کرده و یا تصمیم نداریم روکش نهایی را اجرا کنیم