OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
قیر فوگ سیل

فوگ سیل (fog Seal)

اجرای صرفاً یک لایه قیر امولسیون دیرشکن (CSS) یا تندشکن (CRS) رقیق بر روی سطح

نکات و موارد کاربرد فوگ سیل

• احیای سطوح آسفالتی خشک

• درزگیری ترک‌های ریز که احتمال ازدیادشان کم است

• جلوگیری از شن زدگی لایه‌های اصطکاکی (تقریباً با دانه‌های توخالی)

• تثبیت شانه‌های راه

• هرچه سطح آسفالت خشک‌تر باشد، دوره مصرف فوگ سیل کمتر خواهد بود (یکبار یا دوبار در سال) و زمان تعمیر اساسی جاده نیز، به عقب خواهد افتاد

• روسازی که قرار است بر روی فوگ سیل اعمال شود، باید تخلخل کافی را برای تثبیت قیر در خود داشته باشد و حتماً سطح جاده باید تمیز و عاری از هر آلودگی، خاک و روغن باشد

• برای شکسته شدن قیر، حدود 2 تا 3 ساعت زمان لازم است و در ابتدا، ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند

• عمر مفید فوگ سیل، حدود 2 سال بوده و از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه است

قیر فوگ سیل