OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
banner

فاگ سیل (fog Seal)

اجرای صرفاً یک لایه قیر امولسیون دیرشکن (CSS) یا تندشکن (CRS) رقیق بر روی سطح

نکات و موارد کاربرد فاگ سیل

• احیای سطوح آسفالتی خشک

• درزگیری ترک‌های ریز که احتمال ازدیادشان کم است

• جلوگیری از شن زدگی لایه‌های اصطکاکی (تقریباً با دانه‌های توخالی)

• تثبیت شانه‌های راه

• هرچه سطح آسفالت خشک‌تر باشد، دوره مصرف فاگ سیل کمتر خواهد بود (یکبار یا دوبار در سال) و زمان تعمیر اساسی جاده نیز، به عقب خواهد افتاد

• روسازی که قرار است بر روی فاگ سیل اعمال شود، باید تخلخل کافی را برای تثبیت قیر در خود داشته باشد و حتماً سطح جاده باید تمیز و عاری از هر آلودگی، خاک و روغن باشد

• برای شکسته شدن قیر، حدود 2 تا 3 ساعت زمان لازم است و در ابتدا، ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند

• عمر مفید فاگ سیل، حدود 2 سال بوده و از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه است