OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار

قیر امولسیون

اگر قیرخالص نفتی را با حلال، آب، امولسیفایر و اسید، توسط آسیاب کلوییدی با دور چندهزار rpm ترکیب نماییم، محصولی به وجود می آید که به آن قیر امولسیون یا قیرآبه می گوییم.
این محصول، در قرن بیستم، انقلابی در صنعت آسفالت رقم زد به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، جهت قیرپاشی و اجرای آسفالت های سرد در فصول گرم و سرم، تنها از قیر امولسیون استفاده می شود.
شروع تولید این محصول، به دهه ی بیستم قرن بیستم باز می گردد که در آن زمان، پروفسور مک کی برای اولین بار، توانستند به فرمول قیرامولسیون آنیونیک دست یابند.
پس از چند دهه تلاش بر روی کیفیت و بارالکتریکی قیرامولسیون، دانشمندان فرانسوی به تکنولوژی ساخت قیرامولسیون کاتیونیک و آمفوتر دست یافتند. از دهه 50 تا کنون، چسبندگی قیر امولسیون کاتیونیک به انواع مصالح با بارهای الکتریکی متفاوت و راحتی استفاده ی آن، سبب شد که اکنون در 90درصد پروژه های راهسازی و ساختمانی و غبارنشانی (مالچ)، از قیرامولسیون کاتیونیک استفاده شود.

در بخش های ذیل، فرآیند تولید قیرامولسیون، نکات پیرامون این محصول، ویژگی های قیر امولسیون مرغوب و نحوه ی تشخیص مرغوبیت این کالا ارائه شده است:


فرآیند تولید قیر امولسیون


قیر امولسیون با توجه به کاربردهای مختلف، درصد قیر پایه و آب گوناگونی خواهد داشت.
مدت زمان فرآیند شکست قیر با توجه به نوع امولسیفایر به کار رفته در فرآیند تولید قیر امولسیون، تعیین می گردد که در این رابطه به سه نوع تقسیم می شود.
از مخلوط کردن قیر خالص با درجه نفوذ 50-40، 70-60 و یا 100-85 با آب، امولسیفایر، حلال و اسید، قیر امولسیون شکل می گیرد. کارخانه قیر امولسیون به دو صورت کلی موجود است:

1- به صورت بچینگ یا پیمانه ای: در این روش، مواد اولیه به صورت پیمانه ای، اندازه گیری می شود و در دو فاز قیر و آب، این مقادیر درنظر گرفته شده، به صورت همزمان به آسیاب کلوییدی پمپ می شود و خروجی آسیاب کلوییدی به چرخش با دور بالا که گلبول های قیر و آب را توسط ماده ی امولسیفایر به یکدیگر پیوند می دهد، قیر امولسیون خواهد بود.
بهترین نوع کارخانه قیر امولسیون، به صورت پیمانه ای است که هرگاه نیاز به تغییر در پارامترهای محصول بود، قابلیت اصلاح را به کاربر می دهد.

2- به صورت پیوسته یا اینلاین: در این روش، مواد اولیه به صورت همزمان و با مقادیری که توسط فلومتر مشخص می شود، به صورت اتوماتیک و بی وقفه، هرچه ماده اولیه در سیستم موجود باشد را توسط آسیاب کلوییدی به قیر امولسیون تبدیل کند.
از لحاظ زمانی این روش به صرفه است اما اگر در محصول خروجی، اشکالی ظاهر شود، امکان توقف در سامانه وجود ندارد و همین امر، دقت این روش تولید را کمتر از روش بچینگ می کند.

قیر امولسیون


نام گذاری های متداول قیر امولسیون کاتیونیک و آنیونیک:قیر امولسیون

قیر امولسیون کاتیونیک زودشکن (CRS):قیر امولسیون کاتیونی تند شکن که بسته به نوع کاربرد، با قیرخالص نفتی، آب، امولسیفایر زودشکن و سایرمواد افزودنی تولید می شود. برای آب و هوای بسیار گرم، از قیر 50-40 یا PG70-10 و pg76-10، برای آب و هوای معمولی از70-60 یا PG64-22 و PG64-16 و PG58-16 و برای آب و هوای بسیار سرد از100-85 یا PG58-22 و PG58-28 استفاده می گردد.

قیر امولسیون کاتیونیک متوسط شکن یا کندشکن (CMS):قیر امولسیون کاتیونی کند شکن که بسته به نوع کاربرد، با قیرخالص نفتی، آب، امولسیفایر کندشکن و سایرمواد افزودنی تولید می شود. برای آب و هوای بسیار گرم، از قیر 50-40 یا PG70-10 و pg76-10، برای آب و هوای معمولی از70-60 یا PG64-22 و PG64-16 و PG58-16 و برای آب و هوای بسیار سرد از100-85 یا PG58-22 و PG58-28 استفاده می گردد.قیر امولسیون کاتیونیک دیرشکن (CRS):قیر امولسیون کاتیونی دیر شکن که بسته به نوع کاربرد، با قیرخالص نفتی، آب، امولسیفایر دیرشکن و سایرمواد افزودنی تولید می شود. برای آب و هوای بسیار گرم، از قیر 50-40 یا PG70-10 و pg76-10، برای آب و هوای معمولی از70-60 یا PG64-22 و PG64-16 و PG58-16 و برای آب و هوای بسیار سرد از100-85 یا PG58-22 و PG58-28 استفاده می گردد.

بار الکتریکی قیر امولسیون (CRS):

بار غالب الکتریکی امولسیفایر، تعیین کننده ی بارالکتریکی قیر امولسیون نهایی است؛ به طوری که با استفاده از امولسیفایر با بارمثبت (کاتیونیک)، قیر امولسیون تولیدشده، کاتیونیک خواهد شد و با استفاده از امولسیفایر با بارمنفی (آنیونیک)، قیر امولسیون نهایی، آنیونیک خواهد بود.


قیر امولسیون

رنگ قیر امولسیون، قهوه ای است و پس از پاشش و برخورد به مصالح سنگی، با گذشت حدود سی دقیقه تا یک ساعت، رنگ آن به سیاه تغییر می کند.

قیر امولسیون

چند ثانیه پس از پاشش قیر امولسیون

قیر امولسیون

حدود 3 دقیقه پس از پاشش قیر امولسیون

قیر امولسیون

حدود 10 دقیقه پس از پاشش قیر امولسیون

قیر امولسیون

حدود 20 دقیقه پس از پاشش قیر امولسیونهمانطور که در تصاویر مشاهده می نمایید، در مدت زمان کمتر از یک ساعت، قیر امولسیون به رنگ مشکی درمی آید. اگر قیر امولسیون زودشکن باشد، به شرط مرغوبیت آن، پس از گذشت 2 ساعت از پاشش بر روی سطح، می توان روی آن تریلی یا فینیشر را عبور داد، بدون اینکه ذره ای از قیرامولسیون مرغوب پاشش شده و خشک شده، به لاستیک آن ها بچسبد و اصطلاحا رول شود.
در صورتی که قیر امولسیون از نوع دیرشکن باشد، پس از گذشت 15 تا 24 ساعت از پاشش، می توان تریلی یا فینیشر را از روی سطح قیرپاشی شده عبور داد بدون اینکه ذره ای از قیر امولسیون مرغوب پاشش شده و خشک شده، به لاستیک آن ها بچسبد و اصطلاحا رول شود.


نحوه تشخیص مرغوبیت قیر امولسیون در شرایط کارگاهی:در جدول زیر، با احتساب قیمت های فرضی، تفاوت های هزینه ای و عملکردی قیر امولسیون مرغوب و نامرغوب (اعم از نیاز نداشتن به سیرکوله یا میکسر، دوفاز نشدن تا 6 ماه بدون همزدن و گرم کردن، عدم نیاز به اضافه کردن آب یا نفت و آماده ی اجرا بودن محصول) تشریح شده استدر عکس زیر، نمونه ی دوفازی و ماندگاری قیر امولسیون نامرغوب دربرابر یکنواختی و ماندگاری قیر امولسیون مرغوب، هر دو پس از گذشت 3 ماه، به خوبی قابل مشاهده است:
قیر امولسیون

روند فاصله گیری قیر و آب در قیر امولسیون مرغوب، در عکس زیر به تصویر در آمده است:

قیر امولسیون

قیر امولسیون مرغوب نیازی به نگهداری در مخزن عمودی و دوجداره و میکسردار و سیرکوله دار ندارد.
حتی می توان در مخزن ساده ی افقی تک جداره بدون میکسر و سیرکوله نیز، تا 6 ماه نگهداری نمود، بدون آن که دوفاز شود و نیازی به گرم کردن و همزدن داشته باشد.
در حالی که قیر امولسیون نامرغوب نیاز دائمی به همزدن و گرم کردن دارد (چه به صورت دائم و چه به صورت هفتگی).
توجه به این نکته نیز، مهم است که قیر امولسیون را می توان در مخزن قیر MC یا قیر 6070 نگه داری کرد، به شرط آن که قیر MC یا قیر 6070 کاملا از مخزن خارج شده باشد.
همچنین، می توان با همان ماشین قیرپاش مرتبط با پاشش قیر MC، قیر امولسیون را نیز، پاشید (بهتر است که سر نازل ها را کمی باریک تر کنیم تا اصطلاحا جارویی و هشتی (یا با Overlap با قیرخارج شده از نازل های کناری) خارج شود.
هزینه تهیه و اجرای  قیرامولسیون نامرغوب

هزینه تهیه و اجرای قیر امولسیون مرغوب

قیمت قیرامولسیون نامرغوب 40 درصد تحویل  تهران : 2/400/000 تومان

قیمت قیر امولسیون نامرغوب 50درصد تحویل  تهران : 2/700/000 تومان

قیمت قیر امولسیون نامرغوب 60درصد تحویل  تهران : 3/000/000 تومان

قیمت قیرامولسیون مرغوب 40 درصد تحویل تهران: 2/450/000 تومان

قیمت قیر امولسیون مرغوب 50درصد تحویل  تهران : 2/800/000 تومان

قیمت قیر امولسیون مرغوب 60درصد تحویل  تهران : 3/150/000 تومان

هزینه برق سیرکوله یا میکس 25 تن قیر امولسیون در هر ماه (بر اساس برآورد چند پیمانکار): 200.000 تومان ( 8.000 تومان برای هر تن)

نیازی به سیرکوله یا میکس ندارد.

هزینه پاشش و خشک نشدن محصول پس از گذشت 2 ساعت و چسبید به لاستیک فینیشر و کامیون (حدودا 10 تا 30 درصد محصول میچسبد و به طور میانگین، 20 درصد را لحاظ میکنیم (یعنی 20 درصئ محصول هدر میرود):

 

480.000(=5÷2.400.000) /  600.000  (=5÷3.000.000 ) تومان در هر تن

نهایتا پس از  گذشت 2 ساعت از پاشش، به هیچ عنوان به لاستیک فینیشر یا کامیون نمی چسبد.

هزینه 2 فاز شدن و باقی ماندن و ناگزیر به حرارت دادن 10درصد قیر موجود در قیرامولسون نامرغوب 2 فاز شده در انتهای ظرف:

 

240.000(=10÷2.400.000) / 300.000 (=10÷3.000.000 ) تومان در هرتن

تا 6 ماه، هیچ اثری از دوفاز شدن (در صورتی که دمای هوا به صورت مداوم زیر 5 درجه سلسیوس در عرض یک هفته نباشد) نخواهد داشت.

حتی هزینه خشک شدن قیرامولسیون که به علت حرارت مستقیم با مشعل، دور لوله یا ته قیرپاش میماند را  صفر در نظر میگیریم!

هیچ نیازی به گرم کردن ندارد مگر اینکه بخواهیم سرعت خشک شدن را عمدا بالا ببریم.

قیمت قیرامولسیون نامرغوب 40 درصد تحویل  تهران : 3/128/000 تومان

قیمت قیر امولسیون نامرغوب 50درصد تحویل  تهران : 3/518/000 تومان

قیمت قیر امولسیون نامرغوب 60درصد تحویل  تهران : 3/908/000 تومان

قیمت قیرامولسیون مرغوب 40 درصد تحویل تهران: 2/450/000 تومان

قیمت قیر امولسیون مرغوب 50درصد تحویل  تهران : 2/800/000 تومان

قیمت قیر امولسیون مرغوب 60درصد تحویل  تهران : 3/150/000 تومان

 

قیر امولسیون

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می فرمایید، ماشین قیرپاشی که تنها قیرامولسیون می پاشد، نیازی به مشعل جهت گرمایش نیز، ندارد. با این وجود، بهتر است برای زمان هایی که هوا تغییرات ناگهانی دارد، به کمک مشعل دمای قیرامولسیون به 20 تا 30 درجه رسانده شود تا به راحتی از نازل های قیرپاش خارج شود.

تفاوت های قیر امولسیون و قیر محلول:

1- فرآیند تولید قیر امولسیون به هیچ وجه دودزا نیست در حالی که فرآیند تولید قیر محلول شدیداً دودزا و آلوده کننده هوا است.
2- قیر امولسیون تنها یکبار در فرآیند تولید به دمای 160 درجه سلسیوس می رسد و سایر مراحل شامل ذخیره، حمل و یا پاشش، تقریباً به حرارت نیاز نداشته یا دمایش بین 20 تا 60 سانتی گراد باید باشد؛ در حالی که قیر محلول، هم در فرآیند تولید، هم در حین حمل و هم هنگام پاشش، جهت رقیق شدن، باید به دمای 120 تا 160 درجه سلسیوس برسد. از این رو، ماده حاصل از شکست قیر امولسیون، همان قیر پایه مصرفی خواهد بود،درحالی که ماده به جا مانده از شکست قیر محلول بسیار با قیر پایه اولیه متفاوت است.
3- در هر تن قیر امولسیون، تنها حدود 20 لیتر حلال مصرف می شود و آب، اسید و امولسیفایر به کار رفته نیز، در فرآیند شکست، از قیر جدامی شوند. در نتیجه کاملاً با محیط زیست سازگار و فاقد مواد سمی و بو است در حالی که قیر محلول، حداقل 350 لیتر نفت در هر تن خود دارد که حین شکست، این مقدار نفت وارد زمین یا هوا شده و در نتیجه، هم محیط زیست را آلوده می نماید و هم علاوه بر سمی بودن، سرمایه ملی ما وآیندگانمان به سادگی ازبین می رود.
4- قیر امولسـیون به علت سیالیت بالا به خوبی در سطح نفوذ می کند؛ در حالی که کندروانی قیر محلول از قیر امولسیون بیش تر است. به منظورکاهش گران روی قیر محلول، به ناچار باید نفت و بنزین به آن اضافه کرد که بر شدت آسیب به محیط زیست می افزاید.
5- قیر امولسیون به راحتی در دمای محیط قابل اجرا و مصرف است در حالی که قیر محلول باید حدود 160 درجه سلسیوس حرارت ببیند که موجب می شود انرژی بسیاری به هدر رود.
6- از قیر امولسیون بر روی روسازی های مرطوب نیز می توان استفاده کرد در حالی که برای استفاده از قیر محلول، سطح باید کاملاً خشک باشد.
7- سرعت شکست قیر امولسیون در تقابل با مصالح سنگی و هوا بین 2 تا 24 ساعت است در حالی که سرعت شکست قیر محلول بین 48 تا 72 ساعت است.
8- قیر امولسیون به علت داشتن ترکیبات یونی، به سطح یا مصالح سنگی می چسبد در حالی که قیر محلول خنثی است و فقط نقش یک پوشش را ایفا می کند.
9- برای پرایم کت، در هر مترمربع از سطح، 800 گرم تا 1/1 کیلوگرم قیر امولسیون باید پاشش شود درحالی که این مقدار در خصوص قیر محول بین 2/1 تا 8/1کیلوگرم در هر متر مربع از سطح می باشد. همچنین، این عدد برای تک کت، 180 تا 400 گرم از قیر امولسیون و 250 تا 450 گرم برای قیر محلولMC است.
10- قیر امولسیون به علت عدم نیاز به حرارت بالای 50 سانتی گراد، به هیچ عنوان حین نگهداری، حمل و اجرا آتشگیر نیست در حالی که قیر محلول به علت مواجهه با دمای 120 درجه به بالا، قابل اشتعال است.
11- از قیر امولسیون به راحتی می توان به عنوان آسفالت سرد استفاده کرد در حالی که از قیر محلول، به این علت که باید حرارت ببیند تا سفت و خشک نشود، نمی توان به عنوان آسفالت سرد استفاده کرد.
12- در مجموع، با توجه به صرف کم تر انرژی در حین نگهداری، حمل و پاشش، هدر رفت بسیار کم تر نفت به عنوان سرمایه ملی، پوشش سطح بیشتر درصورت استفاده از قیر امولسیون نسبت به قیر محلول، صرفه جویی بسیار خوب در زمان و در آخر، ارزان تر بودن قیر امولسیون، در برآیند نکات فوق، استفاده از قیر محلول بیش از 2 برابر استفاده از قیر امولسیون هزینه خواهد داشت.


تمامی حقوق مطالب این سایت متعلق به ستاره سبزجویبار می باشد.