OK
قیر,قیرامولسیون,قیرمحلول ستاره سبز جویبار http://www.gsbitumen.com/editor/uploadFiles/undefined/undefined/logoo.png قیر و قیر امولسیون ستاره سبز جویبار
شرکت ستاره سبز جویبار
banner

اندود ماسه‌ای(Sand Seal)

اجرای یک لایه قیر تندشکن (CRS) یا دیرشکن (CSS) به همراه یک لایه سنگدانه ریز یا ماسه تمیز

نکات و موارد کاربرد اندود ماسه ای

• جلوگیری از لغزش سطح حین عبور وسیله نقلیه

• مانند ماسه آسفالت، جهت هموار کردن سطح ناهموار جاده‌ها و ترک‌ها استفاده می‌شود

• دانه بندی ماسه باید بین 6 تا 10 میلی متر باشد

• هزینه بسیار کم از فواید این کاربرد است